• (۰۲۱) ۴۴۰۶۴۴۷۶
  • ۰۹۱۲۶۹۳۱۹۰۰

کشف سکه های دوره روم باستان در اسپانیا

به گفته مقامات موزه باستان شناسی در این کشف، 19 کوزه پیدا شد که درون آنها هزاران سکه استفاده نشده با پوشش نقره و برنز قرار دارد.

قدمت این سکه ها به پایان قرن چهارم باز می گردد.

تصور می شود این سکه ها در زمان خود استفاده نشده و نو بوده اند و احتمالاً قرار بوده است آنها را به سربازان و مددکاران اجتماعی پرداخت کنند.

دفتر فرهنگ منطقه ای گفت: باستان شناسان با متوقف کردن فعالیت ساختمانی در حال بررسی بیشتر منطقه هستند.

 

Call Now Button09126931900